Vẫn chưa có thông tin nào từ Evergrande về khoản thanh toán phiếu giảm giá 83 triệu USD đến hạn

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 08:57, 24/09/21

China Evergrande đã giải quyết một khoản thanh toán bằng phiếu giảm giá đối với trái phiếu trong nước trong tuần này.

Nhưng nó cũng có khoản thanh toán lãi suất ra nước ngoài trị giá 83,5 triệu đô la đến hạn vào thứ Năm - không có thông tin nào từ công ty về kế hoạch của họ cho việc này. Evergrande có 30 ngày để thanh toán trước khi bị vỡ nợ, vì vậy họ dự kiến sẽ sử dụng 'thời gian gia hạn' đó.
Sẽ có khoản thanh toán 47,5 triệu đô la vào tuần tới, cũng với thời gian gia hạn 30 ngày.
Kỳ vọng là sẽ có một số loại tái cấu trúc được sắp xếp. Ai nói rằng bạn không thể cắt tóc trong COVID-19, phải không?

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang