Nhà lập kế hoạch nhà nước Trung Quốc gợi ý về nhiều hành động hơn để chống lại sự tăng giá hàng hóa

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 09:37, 24/09/21

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC) trong kế hoạch nhà nước. Người phát ngôn nói

  • tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến giá nguyên liệu thô tăng cao, giới hạn điện năng
Dự trữ của Trung Quốc đã được khai thác từ dầu mỏ, có vẻ như sẽ còn nhiều hơn nữa

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang