Một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ sẽ họp vào thứ Bảy về dự luật hòa giải

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 08:04, 24/09/21

Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ sẽ họp vào chiều thứ Bảy theo giờ Washington.

Lập lại hóa đơn đối chiếu.
Tis có thể chuẩn bị cho một buổi sáng thứ Hai thú vị ở đầu châu Á. Có lẽ. Tiền điện tử giao dịch vào cuối tuần nhưng trái phiếu, FX, cổ phiếu sẽ phải chờ đợi.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang