Dữ liệu CPI của Nhật Bản cho tháng 8: Tiêu đề CPI -0,4% y / y (dự kiến ​​-0,3%)

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 07:20, 24/09/21

Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản cho tháng 8

  • CPI cả nước -0,4%, dự kiến -0,3%, trước đó là -0,3%

  • CPI cả nước không bao gồm Thực phẩm tươi sống 0,0%, dự kiến 0,0%, trước đó là -0,2%

  • CPI quốc gia không bao gồm Thực phẩm, Năng lượng -0,5% so với cùng kỳ năm trước là -0,6%

Lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống) ở mức 0,0% trong tháng, lần đầu tiên không dưới 0 kể từ tháng 7 năm 2020.
Xin nhắc lại rằng mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đối với lạm phát cơ bản là 2%.

Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang