BP cho biết họ có thể phải phân bổ các chuyến giao hàng xăng dầu ở Anh, viện dẫn những khó khăn trong giao thông vận tải

Tin Tức Forex Chia sẻ Facebook
Tác giả : thuyhanh
Lúc 19:46, 23/09/21

Hết vấn đề này đến vấn đề khác


Không có nhà bảo vệ môi trường nào lớn hơn tôi nhưng việc cắt giảm đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch tại sao thế giới đang sử dụng nhiều dầu và khí đốt hơn bao giờ hết chỉ dẫn đến nhiều hơn những gì chúng ta đang thấy ở châu Âu vào lúc này.
ITV dẫn lời BP cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển nhiên liệu, nhưng không thiếu. Điều đó chắc chắn đúng, có rất nhiều dầu ở châu Âu. Cập nhật : BP cho biết do thiếu tài xế xe tải.

Mặt khác, khí tự nhiên:

Trong khi đó, Draghi cho rằng giá điện của Ý có thể tăng 40% trong quý tới và giá khí đốt tăng 30% nếu không có sự can thiệp của chính phủ.


Quảng cáo google cuối trang

Quảng cáo cuối trang